×

Sympozjum Drobiarskie 30.05-01.06

 XXIII Sympozjum Drobiarskie Zakopane 

 

30.05 – 1.06 odbyło się dwudzieste trzecie spotkanie hodowców, producentów, naukowców i przedstawicieli firm poświęcone polskiemu drobiarstwu. Jednym ze sponsorów tegorocznego spotkania była firma Smart Nanotechnologies S.A.

 

Podczas konferencji producenci i dystrybutorzy jaj, wytwórcy pasz oraz firmy współpracujące z sektorem, dyskutowały nad szansami rozwojowymi, ograniczeniami oraz najważniejszymi wyzwaniami przed jakimi stoi polskie drobiarstwo.  Problemy z grypą ptaków oraz zwiększona liczba przypadków salmonelli na fermach znajdą podczas tegorocznego seminarium swoją odpowiedź w prezentacjach dotyczących bioasekuracji . Temat ten  został szeroko omówiony  podczas prezentacji naszej linii produktów SILVECO+ przeznaczonej do dezynfekcji kurników. Ponadto oprócz okazji do nawiązania kontaktów handlowych, wymiany doświadczeń  uczestnicy sympozjum mogli także zapoznać się z najnowszymi analizami i osiągnięciami nauki na rzecz sektora jaj oraz wysłuchać wykładu prof. dr. hab. Stanisława Wężyka.