O nas

Smart Nanotechnologies S.A. powstała z inicjatywy ALWERNIA S.A. oraz osób fizycznych. Przedmiotem działalności firmy są prace badawczo-rozwojowe, których celem jest opracowywanie, wytwarzanie i dystrybucja innowacyjnych komponentów chemicznych. Nasze autorskie produkty  takie jak nanoproszki, nanokoloidy czy nanokompozyty, kierowane są do szerokiego grona przedsiębiorców, którzy poszukują innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na uzyskanie nowych, pożądanych cech dla swoich produktów. 

Dziś Świat potrzebuje nowych technologii - nasza oferta jest odpowiedzią na takie zapotrzebowanie.

Wspólna praca zespołu naukowców oraz hodowców w całym kraju, pozwoliła na stworzenie Silveco - linii produktów idealnie wpisujących się w obszary rynku rolnego  i dopasowanych do oczekiwań większości hodowców zwierząt. Są to produkty, które w pełni wpisują się w charakterystykę działalności  naszej firmy, gdzie ideą jest tworzenie nowatorskich technologii, posiadających zastosowanie na szeroko rozumianym rynku rolnym.

PROBLEMY HODOWLANE  

Współczesne uwarunkowania ekonomiczne, chęć minimalizacji strat oraz zwiększania zysków, a tym samym obniżenia kosztów w celu poprawy efektywności produkcji zwierzęcej, zmuszają do korzystania z coraz lepszych rozwiązań  w dziedzinie hodowli zwierząt. Jednym z głównych celów hodowców jest zapewnienie zwierzętom, jak najlepszych warunków sanitarno-higienicznych, co bezpośrednio przekłada się na znacznie zwiększoną przeżywalność żywego inwentarza. Hodowcy dokładają wszelkich starań, aby zapobiegać najczęstszym chorobom poprzez utrzymanie na odpowiednim poziomie higieny w pomieszczeniach, w których przebywają zwierzęta. Drogi przenikania grzybów oraz bakterii chorobotwórczych na fermy są bardzo różne, np. wprowadzane są wraz z nowym stadem przy zasiedlaniu budynków inwentarskich, przenoszone przez pojazdy wjeżdżające na teren gospodarstwa, poprzez obsługę i pracowników nieprzestrzegających zasad higieny przy pracy ze zwierzętami, czy wreszcie poprzez używanie narzędzi, na których często osadzają się mikroorganizmy. Duże zagrożenie wprowadzenia do gospodarstwa drobnoustrojów stanowią również zwierzęta domowe, gryzonie czy dzikie ptactwo, określane jako "potencjalny rezerwuar i wektor chorób" niebezpiecznych dla zwierząt. Ta droga stanowi jest najpopularniejsza dla ferm trzodowych i bydlęcych. Z kolei dla ferm drobiowych największym zagrożeniem wydają się być owady, wśród których najczęściej spotykanymi są karaluchy i czarne chrząszcze ściółkowe. Konkretnym przykładem jest Pleśniakowiec lśniący (Alphtobius diaperinus), który przenosi mikroorganizmy powodujące takie choroby jak aspergiloza, salmonelloza, rzekomy pomór drobiu, czy ptasia grypa. 

Bardzo często hodowcy nie mają możliwości znaczącego ograniczenia przenikania mikroorganizmów na fermy, jednak do nich należy wybór czy poprzez zastosowanie odpowiednich preparatów dezynfekujących zechcą istotnie zminimalizować negatywne działanie bakterii na zwierzęta. Dobór odpowiednich metod wspierających profilaktykę w dziedzinie hodowli znajduje najlepiej swoje uzasadnienie w uzyskiwanych, policzalnych rezultatach takich działań.   

Niewątpliwie, właściwe zapewnienie odpowiednich warunków bytowych i sanitarnych nie należy do łatwych zadań. W celu uzyskania lepszych wyników hodowli kluczowe jest zastosowanie najlepszych metod w tej dziedzinie. Wykorzystanie odpowiednich produktów o silnych własciwościach biobójczych wpływa na lepsze wyniki hodowli, co bezpośrednio przekłada się na rentowność cyklu produkcyjnego chowu. 

WYBÓR DLA PROFESJONALISTÓW  

Wraz z intensyfikacją hodowli oraz wszechobecnym dążeniem do wzrostu opłacalności ekonomicznej produkcji, każdy hodowca powinien zastosować najnowsze, specjalistyczne rozwiązania w celu zwiększenia konkurencyjności wyników produkcji zwierzęcej w swoim gospodarstwie. Z powodu zagrożeń o podłożu mikrobiologicznym, na które narażone są zwierzęta w budynkach inwentarskich, hodowca zmuszony jest do podjęcia szybkich i skutecznych kroków w celu minimalizacji stopnia namnażania się mikroorganizmów w miejscu bytowania zwierząt.  W poszukiwaniu skuteczniejszych rozwiązań oraz wychodząc naprzeciw problemom napotykanym przez hodowców – w celu zmniejszenia zagrożenia infekcjami, zahamowania rozwoju drobnoustrojów oraz zapewnienia maksymalnej ochrony – powstał nowoczesny, profesjonalny produkt SILVECO - skoncentrowany preparat dezynfekujący.   • Unikalny skład - NANOKOMPLEKSY SREBRA
  • Szerokie spektrum działania
  • Silne właściwości biobójcze
  • Długotrwały efekt działania
  • Możliwość zastosowania w obecności zwierząt
  • Brak konieczności spłukiwania

 

Zapewnienie odpowiedniego poziomu higieny w pomieszczeniach chroni przed rozwojem niepożądanej mikroflory patogennej, często powodującej dużą śmiertelność zwierząt oraz przyczynia się do zwiększenia pozytywnego efektu ekonomicznego w całym cyklu produkcyjnym. Każda hodowla powinna uwzględniać stworzenie optymalnych warunków środowiskowych i higienicznych, które w synergii z odpowiednio zbilansowaną dietą znacząco wpływają na utrzymanie wysokiej zdrowotności i produkcyjności zwierząt.

Rezultatem zastosowania SILVECO będzie znacząca poprawa warunków bytowych zwierząt, redukcja nieprzyjemnych zapachów, zapewnienie wysokiego poziomu higieny w pomieszczeniach inwentarskich oraz docelowo zwiększenie konkurencyjności gospodarstwa hodowlanego spowodowane korzystniejszymi wynikami produkcji.