×

Konferencja Polanica Zdrój 2021

Konferencja Polanica Zdrój 2021

24-25 czerwca 2021  w miejscowości Polanica Zdrój mieliśmy zaszczyt wziąć udział
w konferencji pt. „AKTUALNE PROBLEMY W ZDROWIU I PRODUKCJI BYDŁA
MLECZNEGO ORAZ MIĘSNEGO”. XXIII Konferencja  popularno-naukowa
w Polanicy Zdroju w roku 2021 poświęcona była aktualnym problemom w zdrowiu
i produkcji bydła mlecznego oraz mięsnego. Do problemów tych możemy zaliczyć
trudności w osiągnięciu wysokiej płodności stada, oczekiwanej wydajności mlecznej
oraz przyrostów masy mięsnej. Choroby zakaźne stanowią dalej nierozwiązany problem.
Tematy z poszczególnych obszarów przedstawili specjaliści  z zagranicznych i krajowych
ośrodków naukowych oraz lekarze praktycy.

Organizatorami wydarzenia byli:
Katedra Rozrodu z Kliniką Zwierząt Gospodarskich UP we Wrocławiu,
Dolnośląska Izba Lekarsko-Weterynaryjna,
PTNW Sekcja fizjologii i patologii przeżuwaczy oraz
Teatr Zdrojowy w Polanicy-Zdroju
Konferencja 2021