SILVECO - Innowacyjny Produkt Rolniczy 2016

 

SILVECO – „Innowacyjny produkt rolniczy 2016”


Podczas gali wieńczącej konferencję „Narodowe wyzwania w rolnictwie na Narodowym” SILVECO otrzymało wyróżnienie „Innowacyjny produkt rolniczy 2016” w kategorii budynki inwentarskie i ich wyposażenie. IV edycja spotkania, które zgromadziło ponad 1000 przedstawicieli branży, towarzyszył jubileusz 85-lecia „Farmera”, najstarszego magazynu rolniczego w Polsce.

 

SMART NANOTECHNOLOGIES poprzez wprowadzenie do obrotu preparatów z linii SILVECO, wielkimi krokami wkracza z nanotechnologią do produkcji zwierzęcej. Dzięki ich zastosowaniu znaczącej poprawie ulegają warunki bytowe zwierząt, a w związku z tym bezpieczeństwo biologiczne produkcji  oraz dochodowość.